KİŞİSEL MARKALAŞMA

Uzmanlarımız tümleşik iletişim ve görüntü yönetiminin tümüyle ilgilenir, sporcunun veya takımın imajının yaratılmasını, yönetimi ve geliştirilmesini sağlarlar.