Pazarlama ve Halkla İlişkiler

Sosyal medya yöneticileri, medya ilişkileri ve dijital halkla ilişkiler sayesinde, ekibimiz sporcu imajını sosyal ağ üzerinde planlayıp yönetebiliyor.